תורת האבולוציה - אמת או שקר?

דיון בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר

אלול תשע"אהקלטת וידאו