הרב אורי שרקי

רבנו בחיי והרמב"ם על איסור עבודה זרה לגוים

י"ב במרחשוון תשפ"ד, ביה"כ "בית יהודה", ירושליםוידאו