הרב אורי שרקי

הצחוק של ישמעאל

הרצאה לחניכי המכינה המעורבת "עין פרת", ט"ו במרחשוון תשפ"דוידאו