הרב אורי שרקי

המהר"ל מפראג על מצוות פאה וחוסר הצלחה מדינית של ישראל בהיסטוריה

מתוך הספר "נצח ישראל"

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ח בניסן תשע"טהקלטת וידאו