הרב אורי שרקי

למה ללמוד את ספר "מורה נבוכים" בימינו?

מתוך סדרת השיעורים "ליקוטי נבוכים"

תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-םוידאו