הרב אורי שרקי

מדוע לא חתמתי על מכתב הרבנים הקורא לציבור החרדי להתגייס?

כ"ח בסיון תשפ"ד
מדוע לא חתמתי על מכתב הרבנים הקורא לציבור החרדי להתגייס?

משום שזהו דיון פנימי שצריך להיערך בתוך החברה החרדית בשיתוף פעולה עם ראשי הצבא. מה לציונות הדתית ולדבר הזה?! הרי הציונות הדתית נחשבת מבחינה אידאולוגית כבעייתית, אם לא מוקצה מחמת מיאוס, בחלק גדול מהציבור החרדי.

לכן סירבתי לצרף את החתימה שלי לפשקוולים דתיים לאומיים שזועקים "החרדים חייבים להתגייס, זו מצווה בתורה" וכדו'. האמירות האלו רק מוסיפות קיטוב ולא יגרמו להתגייסות של חרדי אחד. אז חבל על הזמן. שהבעיות הפנימיות האלה תפתרנה בתוך הציבור החרדי עצמו.

והיה והציבור החרדי יבקש עצות, למה שהוא לא יבקש עצות גם מאיתנו, הוא יכול לבקש מכל מי שהוא רוצה.