הרב אורי שרקי

להתפלל כדי שיחלים ויעשה תשובה

מתוך תשובות של רבנים שונים לשאלה "האם היה נכון לקרוא לציבור להתפלל לשלומו של אריאל שרון?"

"בשבע", י"ב בטבת תשס"ו
ראש הממשלה הוא אחד מחולי ישראל. על חולי ישראל אנו מתפללים בברכת רפאנו. ידועים גם דבריו של רבי יהונתן אייבשיץ בדרוש ראשון של 'יערות דבש', שיש להתפלל על כל איש ישראל משום שאין לך יהודי שאין לו זכויות, וגם משום שאם נעשה בו דין, יש לחוש שנלקה אף אנו בדין זה. אם אין לו זכויות, או שאיבד אותן על-ידי מעשיו, עדיין יש להתפלל שיחלים כדי שיספיק לעשות תשובה. ואם החולה הוא מרודפיו, זו מידת חסידות להיות כדויד שהתפלל על מבקשי רעתו "ואני בחלותם לבושי שק, עיניתי בצום נפשי".

עם כל זאת, ברור שאי אפשר לחייב את הציבור כולו להתפלל, כי כשם שלא יעלה על הדעת לחייב אדם חילוני להתפלל, כך לא יעלה על הדעת לחייב אדם דתי להתפלל. עם כל זה, בקריאה הציבורית להתפלל לשלומו יש משום הכרזה שהטרוניה נגד מעשיו איננה נוגעת לאישיותו הפרטית ההופכת למיתוס (זמני?) בימים אלו, ושהיא נקייה מכל נגיעה פסולה. מובן הדבר שאין בכל אלה כדי לגרוע מהמאבק נגד דעותיו המקולקלות, שבזה אין לחדול מכל מאמץ בשמיים ובארץ כדי לבטל את גזרותיו שהמיט על עם ישראל. ומן השמיים ירחמו על ישראל ועל נחלתו. ומי ששורר "את דברי השירה הזאת ביום הציל ה' אותו מכף כל אויביו ומיד שאול" (תהלים י"ח), הוא גם זה שקונן עליו מרה "הצבי ישראל".