ראיון עם הרב אורי שרקי על שילוב נשים בצה"ל

"קרוב אליך", אדר תשע"ז
1. הדתיים מתמסרים אבל שוב ושוב מקבלים יריקה בפרצוף. מה קורה פה?

יש מלחמת אג'נדות בחברה הישראלית. אסור לצבא לקדם נושאים שטרם הוכרעו בחברה. אך טרם הופנם שהדבר אסור. כמו כן קיים חשש של השתלטות האג'נדה הדתית על כלל הצבא. זה אמנם לא נכון, כי אין כוונה כזאת, כמו שאין זה ראוי שהאג'נדה הפמיניסטית תיכפה על כלל הלוחמים. כמו כן שכחו שמי שמוכן למסור את נפשו למען האומה ראוי להיות מקובעי סדר היום הערכי גם אם לא הבלעדי. עם הזמן זה יופנם על ידי דברי חכמים שבנחת נשמעים.

2. האם בתנאים של היום הוגן או לא הוגן להשוות את תיפקוד הרבנים אל מול דמותו האמיצה של הרב גורן?

תמיד טוב לקבל דוגמה מאנשים גדולים. אין זה הוגן לעסוק בהאשמות.

3. מהו הקו האדום שבו תגיד לתלמידיך לא להתגייס?

אין צורך לעסוק בשאלות כאלה המעמידות אותנו כגוף חיצוני למדינה שצריך לשקול מתי לכרות ברית עם המדינה ומתי לא. המדינה זה אני ולא רק חברי.

4. האם האיסור של בת להתגייס הוא הלכתי או נובע מהשקפת עולם?

אין הבדל בין הלכה להשקפת עולם. ההלכה נושאת בחובה השקפות.

5. איך מחנכים למחויבות להלכה במובן של ציות לרבנים?

ההלכה היא דבר ה' ונמסרת על ידי הרבנים. כך שאין ציות לרבנים כי אם ציות לדבר ה'.

6. מה חסר לבת הדתית? האם באמת כל כך הרבה בנות רוצות להתגייס?

הבנות רוצות לתפוס עמדות השפעה בחברה וזה דבר רצוי. התרומה אינה מחייבת שותפות במסגרת הצבאית.

7. האם הזעקה נגד השילוב המגדרי בצה"ל היא לא רלוונטית כמו שלא רלוונטי לצעוק נגד חילול שבת? הרי אין כאן משפט שתגיד ומישהו ישתכנע. האם לא עדיף להתרכז בהפצת יהדות לחילונים וחינוך לעבודת השם לדתיים?

השילוב המגדרי בצה"ל הינו תולדה של ההתכחשות האגרסיבית לשונות בין המינים ולערכי הצניעות. זה עניין ערכי הנוגע לכל אדם ישר ולא לדתיים בלבד. בודאי שראוי להפיץ יהדות בקרב הדתיים ועבודת ה' בקרב החילונים (בתקוה שישימו לב לתיקון הלשון).