ביה"כ "בית יהודה", י-ם.

פרק א', הלכה ב', ח' באלול תשפ"ג, 22 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 8MB).

פרק א', הלכה ג', ט"ו באלול תשפ"ג, 19 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 7MB).

פרק ב', הלכה א', כ"ב באלול תשפ"ג, 21 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 8MB).

פרק ב', הלכה ה', כ"ט באלול תשפ"ג, 11 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

פרק ב', הלכה ט', ז' בתשרי תשפ"ד, 24 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).